Hotline: 0258 356 1900

Tin tức

  • Thị trường nội thất toàn cầu: Tiềm năng & Dự báo

    VIETRADE – Trong vòng 10 năm trở lại đây, ngành đồ nội thất thế giới phát triển khá nhanh, tình hình thương mại ổn định. Đóng góp vào sự tăng trưởng này chính là việc mở cửa thị trường, chiến lược thuê ngoài (out-sourcing) của một số nước (gồm cả nhà sản xuất và nhà…

Hotline:0258 356 1900